Regelsæt

• Al rygning indendørs er forbudt og cigaretskod smides ikke på jorden.

• Husk at feje efter dig på strigleplads og på staldgang inden du tager ud at ride – det er irriterende for den næste, der kommer og skal bruge pladsen, at der ligger jord og hår efter din hest. Fej også efter dig inden du forlader stedet og lås døren til sadelrummet.

• Rens greb, skovl og kost for møg og hestehår efter brug.

• Husk at feje spildt foder op! – også selvom det bare er lidt, du har spildt, da du skulle hælde foder i tønden!!!

• Slå strømhegnet til igen, hvis du har haft det slukket.

• Sluk banelyset så snart du forlader banen.

• Husk at rive hovslag/huller efter dig, når du har redet på ridebanen – især når du har haft en hest løs på banen eller når du har sprunget.

• Stak mødding efter mugning - spild fra trillebør opsamles.

• Hestepærer opsamles fra sti-areal til ridebanen og på ridebane og roundpen efter ridning/longering.

• Der må kun longeres i roundpen – ikke på ridebanen.

• Hunde må gerne tages med på besøg af og til, såfremt de kan enes med alle gårdens dyr. Når du selv strigler eller rider, skal din hund være lukket i boks eller bil – af hensyn til øvrige opstaldere og naboer. Hunde skal være i snor i stalden og på arealerne omkring stalden og ridebanen, men må meget gerne luftes uden snor på sommerfolde og ridestien.

• Man låner ikke andres ting uden at spørge først.

• Husk at rydde op efter dig selv – også på og omkring dit staldskab og dine fodertønder.

• Ingen vådt overtøj og våde støvler i sadelrummet – og ingen ridetøj til opbevaring!

• Vi har alle vores egen mening om hvordan vores egen hest skal passes og rides. Husk at acceptere andres mening om hvordan de passer og rider deres hest.

• Husk at lukke leddene efter dig.

• Har du smed og din hest bliver skoet, skal alt affald (hovrester og søm) smides i skraldespand – ikke på møddingen. Brugte hestesko smides direkte på traileren.

• Alle heste går med grime eller halsrem på folden.

• Vi er som udlejere glade for, at du har valgt at få din hest opstaldet hos os, men beder dig også respektere vores privatliv.

• Stort affald – dvs. tomme fodersække, ødelagte spande mv. – smides i den udendørs grønne skraldespand eller direkte på traileren. Småt affald smides i lille skraldespand i stalden.

• Alle er med til at Baskærlund er et pænt og hyggeligt sted at være.

BASKÆRLUND - Opstaldning nær Århus | CVR: 3401952 | Skivholmevej 34, 8471 Sabro  | Tlf.: 26171220 | stald@baskaerlund.dk